Abramowic

0

Oto kilka przydatnych wskazówek, Bloga jak ograniczyć ilość odpadów nawet w domu:Kupuj to, czego naprawdę potrzebujesz, możesz pomóc sobie pisząc listę zakupów i planując posiłki.W supermarkecie kupuj produkty najbliżej daty przydatności do spożycia, zwłaszcza jeśli wiesz, że zużyjesz je w najbliższej przyszłości.

Nie wyrzucaj resztek posiłku, możesz je wykorzystać jako składniki innych przepisów.W spiżarni umieszczaj produkty z bliższą datą przydatności przed tymi z dłuższą datą ważności.Zamroź resztki jedzenia. Możesz to zrobić, pamiętając, aby nie pozostawiać go zbyt długo poza lodówką po ugotowaniu.

Sprawdź w supermarkecie, czy nie ma w ofercie produktów z krótkim terminem ważności

Pamiętaj, że napis na etykiecie „najlepiej spożyć przed” nie oznacza daty ważności. Produkt jest w dalszym ciągu bezpieczny dla zdrowia, jednak po tym terminie może nastąpić utrata niektórych cech organoleptycznych.

Prawidłowo ułóż żywność w lodówce.

 1. Kończąc produkt, zwróć uwagę na rodzaj opakowania i przestrzegaj zasad prawidłowej segregacji odpadów. Kupuj produkty w opakowaniach nadających się do recyklingu.
 2. Nie kupuj zbyt dużej ilości jedzenia, zwłaszcza świeżego, jeśli nie masz pewności, że skonsumujesz całość

Równolegle z rozwojem koncepcji diety śródziemnomorskiej, aby zrównoważyć globalne zainteresowanie tym modelem i troską o środowisko, IFMeD (Dieta Śródziemnomorska Międzynarodowej Federacji) przedstawiła propozycję zaktualizowanego przedstawienia piramidy, przedstawiającą Nowa Piramida Diety Śródziemnomorskiej jako model zdrowy i zrównoważony.

W przeciwieństwie do zaproponowanego pierwszego modelu, gdzie u podstawy, a więc z większą częstotliwością spożycia, znajdowało się spożycie zbóż, pieczywa, makaronów i ryżu, w nowej „piramidzie zrównoważonego rozwoju” znacznie wzrasta spożycie ryb i roślin strączkowych, a u podstawy Podstawą całego naszego odżywiania jest woda.

Zamiarem Ifmed jest zapewnienie jednolitej reprezentacji diety śródziemnomorskiej jako zrównoważonego i reprezentatywnego modelu żywności dla całego obszaru śródziemnomorskiego, dostosowanego dla każdego kraju do jego własnego kontekstu i tradycyjnej kuchni.

Zrównoważony rozwój żywności: co to jest i jak go stosować

 • Dom
 • Środowisko – Wpływ na środowisko
 • Udostępnij ten artykuł

Związek między zrównoważonym rozwojem a odżywianiem jest szczególnie ścisły, ponieważ od tego, jak jemy, zależy szereg bezpośrednich i pośrednich konsekwencji dla naszego zdrowia, nierówności na świecie i zmian klimatycznych. Zaangażowanie Europy i porady FAO dotyczące zrównoważonego rozwoju żywności

Zrównoważony rozwój żywności: co to jest i jak go stosowaćOpublikowano 9 listopada 2022 r

Związek łączący ludzkie nawyki żywieniowe z trzema głównymi aspektami zrównoważonego rozwoju (społecznym, środowiskowym i ekonomicznym) jest szczególnie bliski i można go podsumować w koncepcji zrównoważonego rozwoju żywności.

W rzeczywistości od naszych wyborów może zależeć szereg bezpośrednich i pośrednich konsekwencji dla środowiska i zmiany klimatu, nierówności w skali międzynarodowej oraz szeregu dynamiki gospodarczej powiązanej z łańcuchem dostaw żywności. Tematy o dużym znaczeniu i będące centralnym punktem COP27 w Szarm el-Szejk.

Z tej obserwacji narodziła się koncepcja zrównoważonego rozwoju żywności, która w prostych słowach przekłada się na spożywanie zdrowej żywności z żywieniowego punktu widzenia, wyprodukowanej technikami zapewniającymi możliwie najniższy wpływ na środowisko pod względem wykorzystania zasobów wodnych i emisji. gazów cieplarnianych, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej i ekosystemów.Indeks tematów

Czym jest zrównoważony rozwój żywności?

 • Jaki jest związek między zrównoważonym rozwojem a odżywianiem?
 • Trzy filary zrównoważonego odżywiania
 • Europejska strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju żywności
 • Zalecenia FAO dotyczące zrównoważonego odżywiania

Czym jest zrównoważony rozwój żywności?

W centrum definicji może znajdować się jedynie tzw. „zrównoważona dieta”, a więc szereg oznaczeń żywności, które przyczyniają się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Jest to koncepcja często odkładana na rzecz „zglobalizowanej” logiki, która przewiduje intensywne wykorzystanie zasobów naturalnych, wraz z industrializacją systemów produkcyjnych – pomyśl o rolnictwie i hodowli zwierząt – co często skutkuje nierównym podziałem zasobów żywnościowych , do tego stopnia, że ​​przyczynia się do wzrostu liczby sytuacji, które wydają się zupełnie od siebie różne, ale w rzeczywistości są ze sobą ściśle powiązane, takich jak niedożywienie i otyłość.

 1. Niezrównoważoność tego typu modelu wydaje się oczywista, jeśli weźmiemy pod uwagę, że produkcja mięsa i jego pochodnych ma generalnie większy wpływ na środowisko niż rolnictwo, ponieważ hodowla zwierząt „konsumuje” około
 2. 40% światowej produkcji rolnej, a wycinka lasów tworzenie nowych gruntów pod uprawę jest jedną z głównych przyczyn zaniku „zielonych płuc” planety. Kontynuując przykład, intensywne rolnictwo jest jedną z przyczyn tego, że wiele gatunków zwierząt jest obecnie zagrożonych wyginięciem.

Jaki jest związek między zrównoważonym rozwojem a odżywianiem?

Jaki jest związek między zrównoważonym rozwojem a odżywianiemObraz niezrównoważonego charakteru niektórych modeli żywności, które są dziś bardzo rozpowszechnione, zamyka fakt, że ponad jedna trzecia produkowanej żywności jest marnowana, co wiąże się również z marnowaniem wody i gruntów wykorzystywanych do produkcji.

Zrównoważone odżywianie jest zatem procesem, który może doprowadzić do zmiany tych wyborów na korzyść systemów o mniejszym wpływie na środowisko i zdrowszych dla człowieka, co urzeczywistnia się w diecie bardziej uważnej na te czynniki oraz w kaskadzie w bardziej odpowiedzialne i nowoczesne modele produkcji, także dzięki wykorzystaniu pojawiających się technologii.

 • Aby dać wyobrażenie o tym, jak bardzo odżywianie ma wpływ na zrównoważony rozwój, wystarczy pamiętać, że zasada zdrowego i prawidłowego odżywiania ma związek z siedmioma z siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie Narodów Zjednoczonych 2030.
 • Podsumowując tę ​​koncepcję, możliwy wkład zrównoważonego żywienia w cele zrównoważonego rozwoju zasadniczo dotyczy dwóch kierunków: zdrowia i dobrego samopoczucia indywidualnego i zbiorowego z jednej strony oraz zrównoważenia środowiskowego z drugiej.

Dzieje się tak dlatego, że wybór najzdrowszych możliwych nawyków żywieniowych odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu niektórych bardzo powszechnych patologii, takich jak cukrzyca, nowotwory i zaburzenia sercowo-naczyniowe), co ma pozytywne skutki gospodarcze, na przykład dla stabilności ekonomicznej krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Podobnie zbilansowana dieta ma mniejszy wpływ na środowisko i dlatego jest bardziej zrównoważona również z tego punktu widzenia.