Rewolucja troski dziewczyny opisuja swiat

0

Co to jest ilustracja? Od tradycji do technologii cyfrowej Detale – podróż trwająca 30 tysięcy latOpublikowano 20.04.2022Nie jest łatwo opisać w kilku słowach, czym jest ilustracja, a rozglądając się wokół, możesz nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo jest ona zintegrowana z naszym światem. Jest niewidoczny, ale jednocześnie niezbędny i wpływa na naszą kulturę wizualną.

Ilustracja służy różnym celom, od okładek książek po postacie z gier wideo, w zależności od kontekstu, w jakim jest używana.

Co dokładnie oznacza słowo ilustracja?

Jeśli zwrócisz uwagę na to, co Cię otacza, ze zdziwieniem odkryjesz, że ilustrację można skutecznie wykorzystać we wszystkich obszarach komunikacji wizualnej.Thomas Cipolletta – ilustracja

Thomas Cipolletta – ilustracja W dosłownym znaczeniu ilustracja to rysunek lub drukowana fotografia umieszczona w tomie lub czasopiśmie towarzyszącym tekstowi (źródło Treccani), ale ciekawe jest również to, jak słowo ilustruje jest definiowane jako pouczające lub wyjaśniające.

Prowadzi to do stwierdzenia, że ​​w poetyckim ujęciu ilustracja jest obrazem, który nadaje tekstowi blasku, w praktyce towarzyszy tekstowi nie tylko po to, aby lepiej wyjaśnić znaczenie i uczynić go bardziej zrozumiałym, ale przede wszystkim po to, aby wspomóc wyobraźnię i nadać kształt słowom.

Co dokładnie oznacza słowo ilustracjaGeneralnie ilustracja to rysunek, który coś przekazuje i jak wszystkie sztuki wizualne jest to dyscyplina, w której obowiązują pewne zasady, których należy przestrzegać, aby była dobrze wykonana i zrozumiała dla każdego.

  • Często jednak ilustracja może wyjaśnić ideę nawet bez tekstu obok niej, a osoby patrzące na nią powinny ją przeczytać dokładnie tak, jak czytałyby tekst.
  • Teraz, gdy masz już dość jasny obraz tego, czym jest ilustracja, dowiedzmy się, kiedy to wszystko się zaczęło i jakie są jej najnowocześniejsze zastosowania.

Historia ilustracji: od jej początków do współczesności

Historia ilustracji jest nierozerwalnie związana z historią człowieka. Dzieje się tak dlatego, że podobnie jak w przypadku projektowania graficznego, ewolucja technologii, a także samej cywilizacji, stworzyła nowe bodźce dla ilustratorów.

Jak powiedzieliśmy wcześniej, ilustracja ma za zadanie przekazywać wiadomości, zarówno z tekstem, jak i bez niego. I to zawsze było prawdą.

Dość powiedzieć, że pierwsze formy wyrazu wizualnego datuje się na ok. 30 tys. lat temu, kiedy to artyści nomadowie i myśliwi ilustrowali zwierzęta ze swojego świata oraz interakcje człowieka z nimi w jaskiniach. Nie wiemy, czy miały one cel szamański, czy magiczny, ale z pewnością także dzięki tym reprezentacjom rzeczywistości dowiedzieliśmy się o ich istnieniu.

Na całym świecie, od Ameryki Północnej i Południowej, po Europę, Mongolię, Indonezję i Australię, ludzie pozostawili ślady swojego przejścia poprzez te ilustracje na ścianach jaskiń. Można zatem założyć, że ilustracja narodziła się wraz z homo sapiens.

  • sztuka naskalna – jaskinie Chauvet
  • Sztuka naskalna – Jaskinie Chauveta
  • Ilustracja w starożytnym Egipcie

Przenosimy się do Egiptu roku 3000 p.n.e., gdzie spotykamy rzemieślników i skrybów chcących przedstawiać wydarzenia i wydarzenia z prawdziwego życia. Ilustracje przedstawiały głównie królów zajmujących się sprawami państwowymi, polujących i łowiących ryby oraz honorowanych prezentami, a także królowe, którym towarzyszyła służąca.

Egipska księga umarłych

Egipska księga umarłychJedną z pierwszych ilustrowanych ksiąg, choć bardziej trafne jest nazywanie ich papirusami, jest księga umarłych. Został on stworzony przez rzemieślników za opłatą, aby przełożyć życie klienta na teksty i obrazy, a tym samym stworzyć dokument niezbędny do przejścia w zaświaty.

Sztuka w tym sensie odzwierciedlała życie ziemskie i życie pozagrobowe poprzez symbolikę, a kompozycja obrazów z tekstem zapewnia nam ramy dla zrozumienia kultury w ogóle. Bez ilustracji nasza wiedza o świecie starożytnym byłaby zatem niekompletna i uboga.

  • Egipska Księga Umarłych
  • Ilustracja między Grekami i starożytnymi Rzymianami

Zatrzymujemy się w rejonie Morza Śródziemnego i zauważamy, jak osiadłe, prehistoryczne społeczeństwa zaczynają przekształcać się w wioski, a następnie przekształcają się w małe miasta. Kiedy morze pełniło rolę spoiwa między różnymi cywilizacjami, sztuka zaczęła się mieszać i rozprzestrzeniać wśród rzemieślników.

Na greckich wazach ceremonialnych malowano ilustracje przedstawiające festiwale, wydarzenia historyczne, sceny pogrzebowe i zawody sportowe. Być może jednym z najbardziej znanych jest przedstawienie Achillesa i Ajaksa, dwóch największych greckich wojowników, grających w szachy podczas przerwy w oblężeniu.

Choć mówią wierzenia, rytuały i życie codzienne, w tamtych czasach nie były uważane za główną formę sztuki. Choć z tamtej epoki pozostało już niewiele, najwspanialsze przedstawienia malarskie znajdują się w domach najbogatszych Rzymian, gdzie ściany, sufity i podłogi z malowanymi mozaikami ukazywały życie rodzinne, portrety i sceny z literatury.

Rzymianie jako pierwsi stworzyli oprawione księgi w celu przechowywania i przekazywania literatury, poezji, mitologii, nauki i medycyny. Jednym z najstarszych ilustrowanych rękopisów jest Wergiliusz Watykański, z którego zachowało się 76 arkuszy z 50 ilustracjami, datowany na rok 400 i zawierający fragmenty Eneidy i Georgiki Wergiliusza.Ilustrowana książka Wergiliusza Watykańskiego Wergiliusz Watykan

Ilustracja w średniowieczu

Jak można sobie wyobrazić, analfabetyzm ludności był taki, że kultura i sztuka prawie nie istniały, z wyjątkiem tego, co dotyczyło Kościoła i wiary chrześcijańskiej. W rzeczywistości to klasztory utrzymywały przy życiu kulturę oraz tradycję literacką i artystyczną poprzez pisanie, iluminację rękopisów i malowanie tablic.

Wśród zachowanych tekstów z tego okresu odnajdujemy wspaniały przykład sztuki i rzemiosła, jakim jest Księga z Kells.

  1. Katapultujemy się w średniowiecze, kiedy za sprawą Karola Wielkiego, choć niezdolnego do samodzielnego pisania i czytania, sprowadzono ze Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego mnichów, skrybów i rzemieślników, którzy zaczęli tworzyć książki.
  2. Tę nową sztukę faktycznie nazwano „karolińską” i rozwijała się tak szybko, że uprawiający ją rzemieślnicy otworzyli prawdziwe warsztaty, aby sprostać licznym zadaniom Kościoła, rządu i najbogatszej ludności.

Wybitni i zamożni mecenasi zamawiali pięknie oprawione ilustrowane książki jako osobiste luksusowe rzeczy.

Pomyślcie tylko, że wartość takiej księgi w tamtych czasach odpowiadała wartości gospodarstwa czy winnicy, nie tylko ze względu na koszt materiałów do jej wykonania, ale przede wszystkim na zarobki artystów.